mostenirea-legala-impartirea-mostenirii-pentru-clasa-a-ii-a-de-mostenitoriAm decis sa scriu acest articol dupa ce am citit un articol pe internet in care se atrage in mod gresit atentia celor care devin mostenitori ca ar putea risca sa plateasca cu averea personala datoriile persoanei pe care o mostenesc.

Acest lucru era posibil conform vechiului Cod civil, care prevedea posibilitatea unui mostenitor de a accepta mostenirea sub beneficiu de inventar, pentru a evita sa raspunda cu averea personala de datoriile mostenite. Conform art. 713 din vechiul Cod civil, beneficiul de inventar ofera eredelui (mostenitorului) avantajul: 1.de a plati datoriile succesiunii numai pana la concurenta valorii bunurilor ce el a primit si 2.de a nu amesteca bunurile proprii cu cele ale succesiunii.

Dar, incepand cu 1 Octombrie 2011, conform art. 1114, alin.2 din noul Cod civil, mostenitorii raspund pentru datoriile si sarcinile mostenirii, numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proportional cu cota fiecaruia. Cu alte cuvinte, acceptarea mostenirii se face automat sub beneficiu de inventar, fara a mai exista riscul preluarii datoriilor neacoperite din bunurile mostenite.

De altfel, prevederea din Legea notarilor publici nr. 36/1995, prin care se stabilea ca declaratiile de acceptare sub beneficiu de inventar se inscriu in registrul special (art. 76, alin.4 in vechea formulare inainte de republicarea din anul 2013), a fost abrogata si nu se mai regaseste in forma republicata a legii.

Este adevarat ca o datorie poate fi recuperata de creditor si dupa ce bunurile debitorului decedat au trecut in proprietatea mostenitorilor, dar nu poate pretinde de la acestia o eventuala diferenta ramasa dupa executarea silita a bunurilor mostenite. De exemplu, daca mostenesti o casa cu teren ipotecate pentru garantarea unui credit bancar, banca poate executa silit aceste bunuri imobile, dar nu poate pretinde sa-i platesti diferenta ramasa dupa vanzarea lor la licitatie.