TARIFELE* pentru serviciile juridice intermediate de EVOLEX

Tip serviciu juridic / precizari Explicatii Alte observatii Valoare tarif(lei)
Consultanta juridica cu studiu documente e-mail/cont client 300 lei
Studiu documente trimise peste 10 pagini 5 lei/pagina
redactare pagini suplimentare peste cele 4 incluse in tarif pana la 200 de lei 50 lei/pagina
calcul dob.penaliz./penalitati per debitor/factura pana la 200 de lei 50 lei/docum.
sub forma de tabel in PDF tarif suplimentar/factura pana la 200 de lei 20 lei/docum.
Onorariu de succes procent din suma efectiv recuperata diverse proceduri 5 – 10%
se negociaza in aceste limite sau din suma datorata ptr.cl.debitor suma minima 200 lei
Indrumare proceduri diverse la instantele de judecata prin telefon 3 lei/minut
se va introduce intr-o etapa la executorul judecatoresc prin telefon 3 lei/minut
ulterioara la mediere Legea 192/2006 3 lei/minut
Reprezentare si asistenta juridica la instanta civila sau penala Cpc/Cpp 300 lei/termen
Reprezentare si asistenta juridica la exec.jud., mediere, Politie, etc. 200 lei/ora
Alte servicii explicatii alte observatii valoare tarif(lei)
printare si transmitere documente  prin posta, cu confirmare de primire doar in Romania 100 lei
printare si transmitere documente  peste 10 pagini tarif suplimentar 1 leu/pagina
Redactare cererii diverse explicatii temei legal valoare tarif(lei)
plangere la CEDO impotriva statului roman Conventia CEDO 500
plangere contraventionala leg.rutiera, prot.consum., etc. 500
contestare decizii angajator dreptul muncii Codul muncii 500
cerere de executare silita executare prin executor judecatoresc Cod procedura civila 500
contestatie la executare executare prin executor judecatoresc Cod procedura civila 500
cerere de suspendare executare prin executor judecatoresc Cod procedura civila 500
contestatie la executare executare de catre ANAF Cod procedura fiscala 500
cerere de suspendare executare de catre ANAF Cod procedura fiscala 500
cererii in pretentii banesti din contract/fapta ilicita Codul civil 500
cerere de rezolutiune  contract de vanzare-cumparare Codul civil 500
cerere de reziliere  contract inchiriere/leasing/comodat Codul civil 500
plangere impotriva rezolutiei procurorului adresata prim procurorului sau instantei de judecata, dupa caz Cod penal si procedura penala 500
cerere de divort dreptul familiei Cod civil si proced.civ. 500
cerere de partaj Cod civil si proced.civ. 500
cerere de divort cu partaj Cod civil si proced.civ. 700
cerere incredintare minor Cod civil si proced.civ. 500
cerere pensie intretinere Cod civil si proced.civ. 500
cerere de partaj drept civil Cod civil si proced.civ. 500
cerere deschidere succesiune Cod civil si proced.civ. 500
cerere succesiune cu partaj Cod civil si proced.civ. 700
cerere anulare/emitere act administrativ contencios administrativ Legea 554/2004 500
contestatie decizie ANAF drept fiscal Cod procedura fiscala 500
cerere de chemare in garantie drept procesual civil Cod procedura civila 500
cerere de interventie Cod procedura civila 500
invocarea exceptiilor de procedura Cod procedura civila 250
invocarea tardivitatii cererii Cod procedura civila 250
intampinare Cod procedura civila 500
cerere reconventionala Cod procedura civila 500
cerere emitere ordonanta de plata din contract civil/comercial fara somatie 500
daca somatia a fost redactata de noi cu somatie platita 200
cerere de stramutare Cod procedura civila 250
interogatoriu Cod procedura civila 250
raspuns la interogatoriu Cod procedura civila 250
cerere de apel art. 470 NCpc 500
concluzii scrise art. 224, al.2 NCpc 500
raspuns la intampinare daca s-a incasat tarif redactare cerere art. 471, al.6 NCpc 300
mediere catre mediator Cod procedura civila 250
tarif suplimentar in limita a 4 pag.(font TNR 14, 1.15) explicatii tarif
peste 4 pagini mai mult de 150 caractere/pagina maxim 200 de lei 50 lei/pagina
Redactare contracte redactare si/sau observatii temei legal lei
vanzare – cumparare drept civil Cod civil 500
antecontract de vanzare-cumparare drept civil Cod civil 500
vanzare-cumparare cu clauza de intretinere drept civil Cod civil 500
inchiriere drept civil Cod civil 500
leasing drept civil Cod civil 500
mandat  drept civil Cod civil 500
administrare drept civil Cod civil 500
donatie drept civil Cod civil 500
cesiune de creanta drept civil Cod civil 500
preluare de datorie drept civil Cod civil 500
arendare drept civil Cod civil 500
agentie  drept civil Cod civil 500
intermediere drept civil Cod civil 500
ipoteca drept civil Cod civil 500
cesiune de parti sociale drept civil Legea soc.com. 250
tarif suplimentar in limita a 4 pag.(font TNR 14, 1.15) explicatii tarif
peste 4 pagini  mai mult de 150 caractere/pagina maxim 200 de lei 50 lei/pagina
Redactare acte diverse redactare si/sau observatii temei legal lei
act constitutiv societate comerciala societati comerciale Legea nr. 31/1990 500
statut asociatie/fundatie organizatii non profit OG nr. 26/2000 600
contract colectiv de munca dreptul muncii Legea nr. 62/2011 600

D88
regulament intern Codul muncii 600
somatie procedura ordonantei de plata Cod procedura civila 500
notificare, memoriu, petitie, etc. diverse proceduri in limita a 4 pagini 500
Nota* – pentru serviciile neincluse in tabel se aplica tariful serviciului cel mai mai apropiat ca semnificatie juridica
Precizari suplimentare

In cazul cererilor de chemare in judecata

Daca paratul depune intampinare, reclamantul este obligat sa depuna un raspuns in termen de 10 zile de la primirea intampinarii. Termenul pentru depunerea intampinarii este de 25 de zile de la primirea cererii. Aceste obligatii vor fi mentionate de instanta in citatie.  Va rugam sa tineti cont de aceste termene, sa ne trimiteti citatia si inscrisurile atasate, cu minim 5 zile inainte. Pentru raspunsul la intampinare se formuleaza comanda separata (rand nr.35).

In cazul plangerilor contraventionale

Daca timpul necesar studierii problemei juridice si redactarii contestatiei de catre avocat, depaseste limita celor 48 de ore garantate, cu acordul clientului, se poate conveni trimiterea unei plangeri initiale, pentru a nu se depasi termenul legal de contestare, urmand ca ulterior, pana la primul termen de judecata, sa fie depuse precizari  redactate de acelasi avocat. Daca e cazul, vor fi incluse in raspunsul la intampinare. Pentru redactarea raspunsului la intampinare, se formuleaza comanda separata.Welcome to EditPad.org – your online plain text editor. Enter or paste your text here. To download and save it, click on the button below.