Prin completarea formularului si solicitarea serviciului juridic vom intelege ca sunteti de acord cu prezenta sectiune. Transmiterea solicitarii dvs. nu poate avea loc fara a bifa accesarea prezentei sectiuni. Va rugam sa cititi cu atentie prezenta sectiune inainte de a transmite solicitarea serviciului juridic, pentru a evita eventuale neintelegeri generate de insuficienta informare a dvs. cu privire la serviciile noastre.

Serviciile noastre juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile furnizate de dvs. prin formularul de comanda completat direct pe site si documentele atasate acestuia, solicitate de noi dupa verificarea indeplinirii conditiilor prealabile.

In cazul in care informatiile furnizate de dvs. sunt eronate, fie datorita unei greseli de redactare ori datorita unei omisiuni din partea dvs., nu veti beneficia de garantia oferita de noi in conditiile prevazute la sectiunea „Garantii”.

EVOLEX isi rezerva dreptul de a modifica oricand informatiile publicate pe acest portal. Prin informatii se inteleg atat termenii si conditiile din prezenta sectiune, cat si orice alte informatii publicate pe site. Modificarile vor putea fi operate prin eliminarea sau inlocuirea unor informatii existente ori prin, adaugarea unor informatii noi. Modificarile vor fi evidentiate in mod distinct si vor produce efecte de la data si ora publicarii lor pe site. Modificarile operate pe site nu vor avea nici un efect asupra obligatiilor angajate de EVOLEX fata de clienti.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contractul de asistenta juridica on-line:

 1. INTERCON BUSINESS SUPPORT SRL, cu sediul social in orasul Baicoi, Fdt. Gh. Gelu Mociornita, nr.3, jud. Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/1111/2019, CUI: 40711975, e-mail: comanda@evolex.ro, (denumita in continuare „EVOLEX”) se angajeaza sa preia comanda din partea clientului si sa o transmita unuia dintre avocatii colaboratori in vederea prestarii serviciului juridic.
 2. Avocatul colaborator va presta serviciul juridic on-line in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale statutului profesiei de avocat.
 3. Obiectul contractului il reprezinta acordarea de consultanta juridica si/sau redactarea unui document juridic conform solicitarii clientului prin intermediul portalului web www.evolex.ro.
 1. Prin solicitarea serviciului juridic, clientul este de acord cu prevederile prezentului contract.
 1. Tariful pentru fiecare serviciu juridic este publicat pe portalul www.evolex.ro/Tarife si include: a) studiul documentatiei si informatiilor transmise de catre client; b) redactarea documentului juridic solicitat; c) transmiterea pe adresa de e-mail indicata de client a raportului de consultanta si/sau a documentului juridic, a instructiunilor privind depunerea cererii la instanta competenta si urmarirea solutiei pronuntate (dupa caz), factura proforma/fiscala privind plata tarifului; d) garantia acordata de Evolex
 2. (1)Tariful se achita in termen de 15 zile de la prestarea serviciului (primirea raportului juridic sau a actului juridic redactat pentru client), pe baza unei facturi proforme, conform procedurii mentionate pe www.evolex.ro/Tarife. (2) Depasirea termenului de plata se penalizeaza cu 0,1% pe zi din suma restanta.
 3. Prestarea serviciilor urmatoare este conditionata de plata serviciilor facturate si a eventualelor penalitati, chiar daca acestea nu au ajuns la scadenta.
 4. EVOLEX sau avocatul coordonator/colaborator pot refuza prestarea serviciilor pentru persoanele care au un comportament neadecvat (jignitor, pretentii exagerate, refuza comunicarea sau solutiile propuse, etc.). In cazul serviciilor aflate in curs de desfasurare, rezilierea prezentului contract se notifica prin e-mail cu 48 de ore inainte de incetarea acestuia.
 1. Prestarea serviciilor juridice este garantata de EVOLEX, in calitate de administrator al portalului evolex.ro, in conditiile mentionate la sectiunea „Garantii”.
 2. (1) Clientul va putea face dovada prezentului acord cu o copie pe suport de hartie, certificata de acesta conform cu originalul. (2) EVOLEX se angajeaza sa asigure clientului posibilitatea descarcarii acestui contract care, impreuna cu documentul juridic redactat de avocat, vor constitui dovada incheierii prezentului acord.
 3. EVOLEX asigura doar intermedierea serviciilor juridice prestate de catre avocatii sai colaboratori, in sensul preluarii solicitarilor si a documentelor furnizate de clienti, transmiterea acestora catre un avocat colaborator si furnizarea catre client a documentului juridic redactat de avocat, impreuna cu factura proforma/fiscala.
 4. (1) EVOLEX raspunde pentru intocmirea corecta a documentelor fiscale si transmiterea lor catre client. (2) Avocatul raspunde pentru documentul juridic redactat, conform Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.
 5. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat si dispozitiile publicate pe evolex.ro la sectiunea „Termeni si conditii”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Conditii prealabile:

 1. Conditii de legalitate

Pentru a ne asigura ca indepliniti conditiile legale promovarii actiunii in justitie, vom verifica informatiile furnizate de dvs. prin formularul completat direct pe site, urmand sa va transmitem un mesaj pe adresa de e-mail comunicata de dvs., prin care vom preciza daca indepliniti conditiile legale prealabile. In caz afirmativ, vom solicita transmiterea documentelor necesare redactarii cererii de chemare in judecata urmand sa primiti cererea redactata de catre un avocat colaborator, impreuna cu o factura proforma care contine serviciul prestat si tariful de achitat.

 1. Conditii de calitate

Chiar daca sunt indeplinite conditiile de legalitate, exista posibilitatea ca avocatii nostrii sa nu fie in masura sa presteze un serviciu juridic de calitate care sa va fie cu adevarat util in rezolvarea problemei dvs., datorita unor cauze cum ar fi:

 1. Cererea dvs. vizeaza un domeniu juridic in care avocatii nostrii nu au suficienta experienta pentru a va furniza un serviciu juridic de calitate;
 2. Cererea dvs. nu este suficient de clara pentru a fi in masura sa identificam serviciul juridic de care aveti nevoie;
 3. Din informatiile furnizate de dvs., rezulta ca sansele dvs. de castig intr-un litigiu existent sau potential sunt practic nule; de exemplu: prescriptia dreptului la actiune, contestarea unei datorii recunoscute initial sau mentionata intr-un titlu executoriu, etc.;
 4. Orice alta cauza, ce ne-ar putea impiedica sa va oferim un serviciu juridic util si de calitate.

Cauzele mentionate la punctul 2 de mai sus nu au caracter permanent, existand posibilitatea ca ele sa fie inlaturate ulterior prin discutii si/sau furnizarea unor informatii suplimentare.

Important: Cu privire la cererile adresate instantelor de judecata, supuse unui termen de decadere (depasire lui atrage respingerea cererii ca tardiv introdusa), avand in vedere timpul necesar pentru verificarea solicitarii dvs., transmiterea cererii catre dvs. si mai apoi de dvs. catre instanta competenta, vom lua in considerare doar solicitarile transmise cu minim 5 zile inainte de expirarea termenului legal. Acest termen este precizat in actul administrativ sau juridic pe care doriti sa-l atacati (proces verbal de contraventie, somatie de plata, sentinta judecatoreasca, etc.).

In functie de cererile primite, este posibil sa existe si alte conditii prealabile pe care va trebui sa le verificam pentru a fi in masura sa va oferim serviciul solicitat.

Precizari importante

 1. Cu privire la plangerile contraventionale, va atragem atentia ca aveti nevoie de cel putin un martor pentru a avea sanse reale de admitere a plangerii. Nu puteti propune ca martori: sot, sotie, frati, parinti, copii, veri, unchi, matusi. Acestia pot fi audiati doar cu acordul partii adverse.
 2. In privinta serviciului de consultanta juridica, avand in vedere ca nu am limitat sfera de aplicare in oferta noastra, daca consultanta solicitata este intr-un domeniu juridic pentru care nu avem suficienta experienta, ne vom limita doar la indicarea legislatiei aplicabile, fara a ne hazarda in sfaturi privind modul de interpretare si aplicare a normelor legale. Aceasta limitare va fi precizata in raportul de consultanta. Domeniile juridice in care nu avem inca suficienta experienta sunt, printre altele: proprietate intelectuala, dreptul asigurarilor, piata de capital, dreptul transporturilor, drept international privat si public, s.a. O data cu dezvoltarea afacerii, vom recruta mai multi avocati pentru a va oferi consultanta calificata in cat mai multe domenii juridice. Va putem confirma ca avem experienta calificata in urmatoarele domenii juridice: drept civil (proprietate, contracte, obligatii, etc.), drept penal (infractiuni economice), procedura civila, procedura penala, dreptul muncii, drept comercial (mai nou, relatiile dintre profesionisti), drept administrativ (contencios administrativ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ATENTIE!

Prin accesarea acestui website si solicitarea oricarui serviciu, utilizatorul este de acord sa devina clientul EVOLEX care are astfel dreptul sa prelucreze datele sale personale in scopul prestarii serviciului juridic solicitat.

EVOLEX nu va folosi datele personale ale utilizatorului in scop comercial (vanzarea bazei de date) ci doar le va arhiva pentru evidenta interna si evaluarea calitatii propriilor servicii.

Documentele transmise de dvs. vor fi comunicate avocatului care va presta serviciul juridic pentru dvs. Exemplarele primite fizic de EVOLEX vor fi arhivate la sediul firmei sau alt sediul de lucru, in conditii de securitate si confidentialitate. Documentele primite de EVOLEX pe cale electronica, vor fi arhivate in conditii de securitate cibernetica. EVOLEX  se angajeaza sa nu comunice catre terte persoane (cu exceptia avocatilor colaborator si a autoritatilor publice in drept sa le solicite) datele personale ale clientilor si actele primite de la acestia. Actele primite in format fizic, vor fi restituite la cererea expresa din partea clientului.

 

Conform art. 34 din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat: „Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.”.

Conform art. 113 din Statutul profesiei de avocat: Avocatul este confidentul clientului în legătură cu cazul încredințat. Confidențialitatea și secretul profesional garantează încrederea în avocat și constituie obligații fundamentale ale avocatului.”.

 

Conform art. 228. din Statut: (1) Sediul profesional și celelalte spații în care avocatul își desfășoară activitatea profesională trebuie să asigure păstrarea secretului profesional. (2) Secretul profesional vizează toate informațiile și datele de orice tip, în orice formă și pe orice suport, furnizate avocatului de către client în scopul acordării asistenței juridice și în legătură cu care clientul a solicitat păstrarea confidențialității, precum și orice documente redactate de avocat, care conțin sau se fundamentează pe informațiile sau datele furnizate de client în scopul acordării asistenței juridice și a căror confidențialitate a fost solicitată de client.”

 

Prin completarea formularului de comanda si confirmarea trimiterii comenzii de furnizare a serviciilor juridice intermediate de EVOLEX, vom intelege ca  v-ati dat acordul expres asupra prelucrarii acestor date in scopul declarat mai sus.

 

In cazul in care nu doriti prelucrarea acestor date, VA RUGAM SA NU COMPLETATI FORMULARUL DE COMANDA caz in care, nu veti putea beneficia de serviciile noastre.

 

Excluderi

EVOLEX nu-l va despagubi pe client si nu va fi responsabil pentru omisiunea sau intarzierea furnizarii serviciului juridic on-line datorita intreruperii sau sistarii totale a conexiunii la internet, cu exceptia cazului cand aceasta intrerupere se datoreaza culpei EVOLEX. EVOLEX se angajeaza ca imediat reluarii conexiunii la internet sa precizeze motivele intreruperii si sa furnizeze serviciile juridice nelivrate clientilor care au achitat tariful ori, daca acest lucru nu mai este posibil (de exemplu, a expirat termenul pentru depunerea unei cereri catre instanta), sa restituie tarifele incasate.

IMPORTANT:

Va reamintim ca noi va garantam trimiterea cererii in termen de 48 de ore de la transmiterea tuturor documentelor solicitate pentru prestarea serviciului juridic. Va rugam sa tineti cont de faptul ca, din punct de vedere procedural, data depunerii cererii dvs. la instanta competenta va fi considerata data expedierii prin posta sau data inregistrarii acesteia prin serviciul de registratura. De aceea este important ca dvs. sa transmiteti documentele in timp util, pentru a fi in masura sa va trimitem documentul juridic cu minim 24 de ore inainte de expirarea termenului legal.

Declaratia utilizatorului:

Sunt de acord cu termenii si conditiile folosirii acestui site si primirea serviciilor juridice solicitate.

 

Garantii:

EVOLEX va ofera urmatoarele garantii:

 

GARANTIA SATISFACTIEI DEPLINE – Achitati tariful in termen de 15 zile de la data primirii raportul juridic sau a documentul redactat pentru dvs., pe baza unei facturi proforme.

Important – Prestarea serviciilor urmatoare este conditionata de plata facturii proforme, chiar daca nu a ajuns la scadenta!

 

Orice nemultumire legata de calitatea documentului redactat de avocat, poate fi trimisa pe adresa reclamatii@evolex.ro, in termen de 48 de ore de la primirea acestuia. Reclamatia va fi analizata si discutata cu dvs. in termen de maxim 48 de ore. Daca va fi cazul, documentul juridic va fi modificat, urmand sa va fie comunicat in acelasi interval de timp.

 

Va recomandam sa achitati factura proforma in termenul de 15 zile acordat,  daca mai doriti sa beneficiati de serviciile noastre!

 

Neplata facturii proforme in termenul acordat, va bloca accesul dvs. la orice fel de serviciu din partea noastra si va fi penalizata cu 0,1% pe zi din suma restanta. Deblocarea accesului la serviciilor noastre va fi permisa dupa achitarea tarifului restant si a penalitatilor de intarziere.

 

Pentru completarea facturii proforme, va fi necesar sa ne puneti la dispozitie o copie a actului dvs. de identitate, inainte de a primi documentul redactat de avocat.

 

GARANTIA CALITATII SERVICIILOR – Daca cererea dvs. va fi respinsa de catre instanta de judecata din culpa noastra exclusiva, va restituim tariful achitat si va despagubim cu contravaloarea cheltuielilor de judecata suportate de dvs., pana la de 10 ori tariful achitat, pe baza documentelor justificative pe care ni le veti pune la dispozitie (hotararea judecatoreasca, dovada achitarii cheltuielilor de judecata, etc.).

 

Va fi considerata culpa noastra exclusiva daca cererea dvs. va fi respinsa in una din urmatoarele conditii:

 • tardiv introdusa – daca noi nu am respectat termenul garantat de 48 de ore si v-am transmis documentul juridic cu mai putin de 24 de ore inainte de implinirea termenului legal de introducere a cererii;
 • cererea a fost respinsa pentru nerespectarea unei proceduri prealabile (mediere, procedura administrativa, etc.);
 • cererea a fost introdusa de o persoana ce nu are calitate procesuala activa (nu poate avea calitatea de reclamant) sau in contradictoriu cu o persoana ce nu are calitate procesuala pasiva (nu poate avea calitatea de parat); in acest caz, in toate situatiile, cauza trebuie sa rezulte din cuprinsul cererii redactata de avocatul nostru;
 • s-a omis invocarea unui temei legal sau a fost invocat un temei legal gresit fata de obiectul litigiului, fapt ce a dus la pierderea procesului de catre client, conform motivatiei din hotararea judecatoreasca.

 

Refuzul de a transmite oricare din documentele solicitate de noi, va impiedica sa beneficiati de garantia EVOLEX. Vom considera refuz din partea dvs., omisiunea de a transmite orice document solicitat de noi in termen de 24 ore de la solicitarea acestuia prin mesajul nostru de confirmare a conditiilor prealabile.

In cazul in care informatiile furnizate de dvs. sunt eronate, fie datorita unei greseli de redactare ori datorita unei omisiuni din partea dvs., nu veti beneficia de garantia oferita de noi.

Plata sau compensarea despagubirii poate fi ceruta in termen de 30 de zile de la primirea hotararii judecatoresti din care rezulta culpa avocatului nostru si va fi achitata in termen de 30 de zile de la solicitarea expresa prin e-mail sau notificare trimisa prin posta cu confirmare de primire.

 

Excluderile de mai sus nu se aplica erorilor sau omisiunilor din formularul de comanda, daca acestea sunt corectate respectiv, completate de documentele transmise de dvs. la solicitarea noastra.

 

Optiunile clientului

Puteti opta si pentru compensarea tarifului de recuperat cu tarifele pentru alte servicii solicitate de dvs. Aceasta optiune trebuie exprimata in acelasi mesaj cu reclamatia prin care solicitati restituirea tarifului. Aveti posibilitatea sa trimiteti reclamatia prin mesaj e-mail pe adresa reclamatii@evolex.ro.

In cazul in care veti opta pentru restituirea tarifului, va trebui sa ne precizati contul dvs. bancar sau adesa dvs. de domiciliu, pentru expedierea banilor prin mandat postal. Tariful va fi restituit in 15 zile de la solicitare. Despagubirile vor fi platite in 30 de zile de la trimiterea dovezilor.

Important:

Garantia nu va fi oferita clientilor care refuza transmiterea documentelor solicitate de noi pentru prestarea serviciului juridic!

EVOLEX isi rezerva dreptul de a refuza preluarea solicitarilor de prestare a serviciilor juridice din partea persoanelor care nu au achitat serviciile prestate sau care au solicitat anterior restituirea tarifului platit pentru consultanta juridica, fara a justifica cererea sau care a au invocat un motiv neserios.